خانه / دعوتنامه

دعوتنامه

شرایط فرستادن دعوت‌نامه

دعوت‌نامه چیست؟ دعوت‌نامه برگه ای است که نشان می دهد از سوی کشور مقصد شخصی حقیقی یا حقوقی متقاضی را به کشور مقصد دعوت کرده است. با ارائه این برگه می توانید برای اخذ ویزا تقاضا کنید. با ارائه این برگه روند پرونده شما رو به بهبود خواهد رفت و …

توضیحات بیشتر »