خانه / ترجمه

ترجمه

ترجمه مدارک

چه مدارکی باید به سفارت ارائه شود؟ برای این‌که بتوانید ویزای برخی کشورهای خارجی را بگیرید، باید  ترجمه مدارک خود را به سفارت ارائه دهیم. این مدارک شامل مواردی می‌شود که در ادامه خواهیم گفت. این مدارک شامل موارد مختلفی است که باید هر یک از آن‌ها را با استانداردی …

توضیحات بیشتر »