بایگانی روزانه: ژانویه 12, 2019

ترجمه مدارک

چه مدارکی باید به سفارت ارائه شود؟ برای این‌که بتوانید ویزای برخی کشورهای خارجی را بگیرید، باید  ترجمه مدارک خود را به سفارت ارائه دهیم. این مدارک شامل مواردی می‌شود که در ادامه خواهیم گفت. این مدارک شامل موارد مختلفی است که باید هر یک از آن‌ها را با استانداردی …

توضیحات بیشتر »